xenomao 發表於 2017-7-29 18:46:30

實金買賣-金城金號唔得, 新業行唔得, 香港仲有邊間得?

最近日圓貶值, 好多日本朋友都想來香港買黃金保值

我同朋友去香港最出名既金城金號買金條, 點知佢一定要銀行過數, 唔肯收現金

於是去另一間新業行, 點知仲麻煩, 佢一定要用公司名義登記先比買, 搞得來都收檔.

至於其他金行, 全部都冇現貨, 要訂. 香港仲有邊間可以個人名義, 現金買黃金? 要有現貨唔要訂, 冇時間.

MichaelAllob 發表於 2017-7-30 04:38:39

香港有現貨實金,金條金塊賣既商店,只得4間

金城金條-有上環店和旺角店, 交通最便利, 而且有金幣, 貨品種類較多. 但手續麻煩, 不收現金新業行(金號)-在佐敦, 交通不及金城金條, 亦沒有金幣, 長期唔夠貨, 必需以公司名義購買,價錢較高, 但老字號.Uni precious metal–店鋪在機場富豪酒店, 沒有金幣, 以1KG金塊,金條為主, 手續最快, 大量現貨, 可做到即日提貨, 收現金,可用日圓美元付款, 由於在機場, 加上營業時間長, 方便外國人帶走.永豐金銀-在中環, 沒有金幣, 但有金條和5g金牌, 手續快,價錢比金城便宜, 但現貨不足,每次最多只可以買5kg,不收現金
頁: [1]
查看完整版本: 實金買賣-金城金號唔得, 新業行唔得, 香港仲有邊間得?